DIŞ TİCARET & DANIŞMANLIK

Dış Ticaret Mevzuatı, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği Mevzuatı, Uluslararası Ticaret ve Yatırımlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü, Yurt dışı İhracat Bedellerinin Tahsili, Lojistik ve Taşıma Hukuku, Sigorta Mevzuatı, Bankalar Mevzuatı, Hukuki, İdari, Mali ve Finansal Açıdan Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması, Uluslararası Finansman Sağlama Teknikleri, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve firmalarımızın dış ticaretlerinde ihtiyaç duydukları satış ve temsilcilik sözleşmeleri hazırlanması vb. konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bunun dışında; ihracatçılarımızın kambiyo ve taşıma hukuku mevzuatı, marka/lisans mevzuatı, temsilcilik sözleşmeleri, tüketici kanunları, gümrük mevzuatı ve benzeri mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinden, söz konusu bilgiye pratik olarak ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin ihracatçımız açısından önemli bir olanak olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan yurt dışına yapılması planlanan yatırımlar ve yurt dışından Türkiye’ye yapılacak yatırım projeleri ve işbirliklerinde ihracatçı firmalarımıza çok yönlü destek verilebilecektir. Danışmanlık birimi olarak yukarıda belirtilen konularda uygun şartlarda ve maliyetlerde danışmanlık hizmeti, Şirket binasında oluşturduğumuz ofiste, uzmanlar aracılığı ile bizzat sağlanmaktadır. Danışmanlık Merkezi’ne bütün firma ve kuruluşlar, telefon, fax, internet üzerinden ulaşabilecek, bizzat ziyaret ederek görüşebilecek ve gerekli olduğu ölçüde karşılıklı toplantılar gerçekleştirebilecektir.